Tento amatérský fotograf je zoologem a kurátorem sbírek Moravského zemského muzea v Brně, členem pralesního výzkumného týmu Modrá kočka (VÚKOZ, pralesy.cz) a odborným pracovníkem Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. Je místopředsedou ZČHB Kolovrátek a členem stráže přírody v CHKO Beskydy. Pro širokou veřejnost od roku 2006 organizuje zážitkové programy, které jsou zaměřené na výuku tradičních řemesel.