ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1997

 

Obsah

1-2
Karel Pavelka
Příroda zahrozila
3-12
Ivo Baroň, Zdeněk Řehák
K problematice zimování vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Vsetínsku
13-28
Lubomír Brabec
Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Vsetín
29-32
Karel Kirchner, Oldřich Krejčí
Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska
33-36
Milena Kašparová
Inventarizační průzkum mokřadních luk Kobylská
37-42
Ivo Bartoň
Kobylské důry
43-46
Jaroslav Holuša
Výsledky průzkumu (Caelifera) a kobylek (Ensifera) několika lokalit okresu Vsetín
47-48
Jiří Šuhaj, Jiří Hudeček
Výskyt zlatohlávka  Oxythyrea funesta (Coleoptera, Cetoniidae) oblasti Beskyd (Západní Karpaty)
49-50
Drahomíra Kyslingrová
Co roste na opuštěné Baťově trati v Pozděchově
51-54
Jan Pavelka, Milan Škrott
Současný stav ochrany přírody v okrese Vsetín
55
Daniel Křenek
Výskyt ťuhýka obecného v širším okolí Rožnova pod Radhoštěm
56-57
Drahomíra Kyslingrová
Tahy ptáků údolím Senice
58-60
Mirek Dvorský
Avifauna mokřadu pod Velkým choryňským rybníkem v okrese Vsetín
61-62
Vítězslav Přikryl
Poznámky o výskytu slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) v okolí Hustopečí nad Bečvou
62
Mirek Dvorský, Tomáš Kašpar
Současný výskyt a praktická ochrana sovy pálené na Valašskomeziříčsku
63
David Halata, Lukáš Spitzer
Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy Vsetínské Bečvy mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem
64-66
Josef Hrnčiřík
10 let Mykologického klubu při Okresním vlastivědném muzeu Vsetín
66
Jiří Šimáček, Lubomír Brabec
10 let úmrtí ing. Jiřího Borovičky
67
Milena Kašparová
Gustav Adolf Říčan – 130 let od narození
68-70
Hana Jabůrková, Miroslav Langer
Zámecká pomlázka
71-72
Michal Janiš
Koločava
73-76
Alena Podzemná, Karel Pavelka
Výstavní činnost v roce 1996
77
Karel Pavelka
Muzea si pomáhají
77
Karel Pavelka
Dny evropského kulturního dědictví
78
Lubomír Brabec              
Geologické nálezy po povodních
78
Jiřina Fabiánová
Do muzea za poznáním a krásou
79
Jiřina Fabiánová
Z nových přírůstků muzea
79
Karel Pavelka
Poslední číslo Zpravodaje OVM Vsetín
80
Michal Janiš
Čas a vodu nezastavíš