ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1993

 

Obsah

2-6
Milena Kašparová
Květena Čerňanské Kyčery
7-9
Milena Kašparová
Výskyt česneku medvědího (Allium ursinum L.) v okolí Valašského Meziříčí
10-11
Josef Hrnčiřík
Některé ohrožené a vzácné druhy hub okresu Vsetín
11
Jaromír Jung
Nová lokalita květnatce Archerova
12-15
Drahomíra Kyslingrová
Botanické poznámky k meandrům Senice v Lidečku
15-16
Jan Pavelka, Milan Škrott
Nález vzácného taxonu pětiprstky (Gymnadenia conopsea ssp.,Orchideaceae)
17-26
Lubomír Brabec
Střevlíkovití brouci (Coeoptera, Carabidae) suťového svahu Grapa u obce Horní Bečva
26-30
Jiří Pavelka
Obojživelníci Rožnovska
31-41
Karel Pavelka
Ornitologické zajímavosti z Hostýnských vrchů
42-45
Jan Pavelka
Avifauna navrhovaného CHÚ Vachalka u Karolinka
46
Tomáš Kašpar
Rak říční Astacus astacus L. 1758 (Decapoda, Astacidae) v potravě puštíka obecného Strix aluco L. 1758 (Aves, Strigiformes)
47-49
Michal Berec
Hnízdní společenstva ptáků městského parku ve Vsetíně v letech 1989 až 1991
50-52
Michal Berec, Jan Pavelka
Avifauna na území vsetínské vodárny
52-53
Jaromír Jung
Ubitá mláďata labutí velkých
53-55
Karel Palička, Zdeněk Kopec
Ptačí složka v přirozené jedlobučině Smradlavý u Karolinky
56
Jan Pavelka
Bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum Vill ve Vsetínských vrších
57
Jan Pavelka
Hnízdní výskyt slavíka obecného (Luscinia megarhynchos Brehm.) a slavíka tmavého (Luscinia luscinia L.) na Vsetínsku
58-61
Zdeněk Fišer
Daniel Sloboda na Radhošti
62-63
Tomáš Mikulaštík
Jiří Třanovský
63-69
Jiří Demel
Jan Nepomuk Polášek
69-70
Tomáš Mikulaštík
František Podešva
70-71
Tomáš Mikulaštík
Karel Tondl
71-73
Eva Urbachová
Karel Langer a vsetínské muzeum
74
Richard Pavlík
Kolkování rakouských bankovek na Vsetíně
75-76
Renata Hrbáčková
Pomístní jména v obci Zděchov
76-77
Anonymous
Peníze, peníze
77
 
Valašské Meziříčí na starých pohlednicích
78-80
Tomáš Mikulaštík
Výstavy v roce 1992