ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1992

 

Obsah

1-6
Eva Urbachová
Sto let od Umělecké a valašské národopisné výstavy na Vsetíně
7-9
Tomáš Mikulaštík
Jožka Baruch
10-20
Hana Jabůrková
Značený cín ve sbírkách valašskomeziříčského muzea
21-24
Jaroslav Sztefek
Muzejní fond „Dřevařská škola“
24-26
Vanda Kolmačková
Z pozůstalosti Františka Hlavici
26-31
Vít Smrčka
Národopisná encyklopedie Moravské Valašsko
32-39
Zdenka Jelínková
Lidový tanec na Valašsku. II. Tance točivé
40-43
Vladimír Polák
Z historie školy ve Valašském Meziříčí
43-46
Jiří Demel
Básník Horních chlapců Ladislav Nezdařil sedmdesátníkem
47-49
František Hubálovský
Mé vzpomínky na prof. Frant. Hlavicu (1942-1945)
50-53
Jan Vrána
Arnošt Dadák – první novinář na Valašsku
54-55
Tomáš Mikulaštík
Odkaz Adolfa Suchomela
55-57
Marie Zmydlená
Zpráva o konzervaci a restaurování plastiky
58
Marie Zmydlená
Zpráva o restaurování obrazu
59-60
Jaroslava Hýžová
Z mého života
61-63
Hana Jabůrková
Amo jest miluji. Zastavení v soukromém muzeu
63-66
Vanda Kolmačková
Vsetínský zámek ve vzpomínkách pamětníků
67-68
Josef Goláň
Valašstí formani a obchodníci s dřevem
68-69
František Slovák
Alfa i omega (začátek i konec) kultury ve Viganticích
69-71
Stanislava Perutková
Jak nás vidí návštěvníci
71-72
Tomáš Mikulaštík
Výstavy v roce 1991