ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1991

 

Obsah

4-8
Jan Pavelka
Ochranářsky hodnotné lokality na Valašskomeziříčsku a na Vsetínsku
9-14
Karel Pavelka
Výskyt vzácných a ohrožených druhů obratlovců (Vertebrata) ve státní přírodní rezervaci Čertův mlýn – Kněhyně a v jejím blízkém okolí
15-24
Lubomír Brabec
Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) lesa Doubrava u Kladerub
25-32
Milena Kašparová
Choryňská stráž – zajímavá botanická lokalita
32-36
Jaroslav Jurčák – Jan Pavelka
Vstavač osmahlý (Ochris ustulata L.) na Vsetínsku
37-38
Jan Pavelka
Současný stav poznání okresu Vsetín z hlediska ornitologického
39-42
Jan Pavelka – Milan Maceček – Karel Pavelka
Hnízdní avifauna v jedlobukovém pralese Razula v letech 1978-1982
43-45
Jan Pavelka
Ptáci v SPR Ježůvka v letech 1989-1990
45-46
Jan Pavelka
Avifauna ve Velkých Karlovicích v březnu a dubnu
47-48
Jaromír Jung – Jiří Pavelka
Hnízdní výskyt potápky rudokrké (Podiceps griseigena) na rybnících v Zubří – Hamrech v roce 1989
49-50
Jan Pavelka – Radek Žídek – Petr Pecháček – Jakub Mikulaštík – Alan Kašpar – Vladimír Holáň
Přírodně hodnotná lokalita – mokřad na Bobrkách u Vsetína
51-52
Drahomíra Kislingrová
Několik prvních zkušeností ze zimního monitorování ptáků
53-55
Milena Kašparová
Lišejníky ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín
56-57
Josef Hrnčiřík
Ochrana hub
58-59
Eva Dušková
Zámek v Lešné u Valašského Meziříčí
59-63
Jaroslav Sztefek
Historický vývoj panství v Lešné u Valašského Meziříčí
63-64
Jiří Demel
Sochař Jožka Antek
64-65
Jiří Horsák
Rudolf Horsák (1891-1967)
65-66
Eva Urbachová
RNDr. Bohumil Peroutka (1926-1969)
66-68
Anastázie Marková
Bývalo to prvej všecko jinačí
68-69
Josef Goláň
Hřiby na Valašsku