ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1988

 

Obsah

1
Hana Jabůrková
Tvůrčím elánem k obohacení kulturního života
2-17
Hana Jabůrková
Kronikáři naší současnoti
18-22
Vanda Kolmačková
120 let sklárny ve Vsetíně
23-30
Tomáš Moravec
K jednomu zajímavému starému tisku ve sbírce ve Valašském Meziříčí
31-35
Tomáš Mikulaštík
Odkaz Adolfa Suchomela
35-36
Vanda Kolmačková
K inventarizaci fondu platidel ze sbírek ve Valašském Meziříčí
37-42
Eva Urbachová
Vsetínské sukně vlněnky a kanafasky
42-45
Marcel Smetana
Vývoj muzejníctva v okrese Stará Ľubovňa
45-50
Jiří Demel
Odborná škola pro zpracování dřeva ve Val. Meziříčí a její přínos výtvarnému umění
51-58
Pavel Marek
Příspěvek k počátkům českého divadla na Vsetínsku v 60. A 70. letech minulého století
58-63
Jindřich Janoušek
Valašskomeziříčské tiskárny
64-68
Karel Jakeš
Bednáři z Velkých Karlovic
68-70
Vilma Volková
Památce Cyrila Macha
70-72
Rudolf Kubela
Vzpomínka na Josefa Heju
73
Oldřich Křenek
O vsetínských včelařích
74-75
Jan Pavelka
Z činnosti ornitologického klubu v r. 1987
76-77
Helena Mičkalová
110 let amatérského divadla ve Vel. Karlovicích
77
Vlasta Šimková
Pavel Číp, mistr lidové umělecké výroby ze Zubří