ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1987

 

Obsah

1
Dalibor Malina
Potřeba poznávat a jednat
2-13
Lubomír Brabec
Motýlí okolí Valašského Meziříčí ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín
14-20
Milena Kašparová – Ladislav Pokluda
Mechorosty v oblasti projektované přehrady Bečvy
21-23
Karel Pavelka
Nové poznatky o rozšíření myšice temnopásé (Apodemus agrarius) v horní části povodí Bečvy
24-31
Jaroslav Jurčák
Poznámky o výskytu chráněných druhů č. Orchideaceae na Vsetínsku
32-33
Jaromír Jung
Ornitologická pozorování na rybnících v Zubří-Hamry v letech1982-1986
34-39
Vítězslav Přikryl
Vodní rostliny v povodí Bečvy u Hustopečí nad Bečvou
40-42
Jan Pavelka
Ptáci v pralese Razula v podzimním a zimním období
43
Jan Pavelka
Mapování hnízdního rozšíření ptáků
44-45
Jan Pavelka
Z činnosti ornitologického klubu
46-48
Jan Krba
Horolezecká činnost Rudolfa Marečka v Sovětském svazu
49-50
Jiří Demel
Zapomenutý básník M.Kurt
51-52
Jindřiška Vyškovská
Emil Hlavica – sochař, malíř a grafik
53-54
Tomáš Mikulaštík
Miloš Boria
55
Tomáš Mikulaštík
Ludvík Klímek
56
Tomáš Mikulaštík
Josef Hapka
57-58
Jiří Demel
Dívčí reálné gymnázium ve Val. Meziříčí
59
František Pavlica
Zašovský rodák akademik RNDr. Alois Zátopek, DrSc.
59-61
Jiřina Fabiánová
Výrobce cimbálů Josef Cáb z Vidče
61
Vilma Volková
O jedné krásné lípě
61-62
Alois Šmidák
Obušek. Malá kronika současnosti