ZDARMA KE STAŽENÍ:   Zpravodaj OVM ve Vsetíně 1985

 

Obsah

1-2
Dalibor Malina
Ctít pokrokové hodnoty minulosti znamená lépe chápat přítomnost
3
Aloisie Rambossková
Zpravodaji na cestu
4-11
Milena Kašparová
Dokumentace flóry cévnatých rostlin a mechorostů v oblasti projektované přehrady Bečva
11-15
Lubomír Brabec
Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) ochranného pásma zeleně chemické továrny ve Valašském Meziříčí
16-20
Jaroslav Jurčák
Příspěvek k výskytu plavuní na Vsetínsku
21-24
Karel Pavelka
Hnízdní rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v okrese Vsetín a mezinárodní sčítání jeho hnízd v roce 1984
25-26
Jan Pavelka
Činnost ornitologického klubu při Okresním vlastivědném muzeu ve Vsetíně
27-28
Irena Hejdušková – Helena Gájová
Sběr léčivých rostlin v oblasti Vsetína
28-29
Jana Volfová
Lidové léčení
30-31
Tomáš Mikulaštík
Neznámé kresby Jana Kobzáně ve sbírkách muzea
32-33
Jindřiška Vyškovská
František Hlavica, malíř svého rodného Valašska
34
Eva Urbachová
Za dr. Jaroslavem Orlem
35
Alois Šmídák
Nejstarší němý svědek minulosti, živý svědek přítomnosti, roste do budoucna
35-37
František Mánek
O škole a školství v Kladerubech
37
Vilma Volková
Z národopisné činnosti v Hutisku a Solanci
37-38
Vlastimil Fabiánek
Z národopisné činnosti v Hutisku a Solanci
38-39
Hana Jabůrková
Soutěž kronikářů a její výsledky v okrese Vsetín
39-40
Tomáš Mikulaštík
Výstavy ve vsetínském zámku v r. 1985