Zástupce muzeí Zlínského kraje hostil ve čtvrtek 20. října zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. V objektu spadajícím pod správu Muzea regionu Valašsko se konalo otevřené zasedání Zlínské krajské sekce Asociace muzeí a galerií. Mezi významnými hosty nechyběla krajská radní pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová, místostarostka města Valašské Meziříčí Yvona Wojaczková a zástupci Odboru kultury a památkové péče ZK.

Hlavním tématem zasedání byla Generální konference ICOM, která se konala letos v srpnu v Praze. S průběhem a závěry této celosvětově významné muzejní akce byli účastníci seznámeni těmi nejpovolanějšími osobami – předsedkyní českého výboru ICOM Ginou Renotiére a výkonnou ředitelkou kanceláře přípravného výboru generální konference Martinou Lehmannovou.

Diskutovalo se i nad novou definicí muzea, jež byla přijata na konferenci a předtím prošla velmi složitou a bouřlivou cestou tvorby napříč všemi kontinenty (její znění najdet ZDE). Předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR Irena Chovančíková přítomné seznámila s vývojem muzejní legislativy.

„Vzájemné setkávání muzejníků je velmi důležité a obohacující. Dochází k výměně zkušeností, získávání nových podnětů a je to půda k rozvoji spolupráce. O to cennější je, že se jednotlivých krajských sekcí společně účastní nejen muzea obcí, měst a krajů ale i velká státní muzea,“ uvedl předseda Zlínské krajské sekce AMG a ředitel pořádajícího Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Radní pro oblast kultury a kultury Zlínského kraje Zuzana Fišerová k jeho slovům dodala: „Vzájemná diskuze je v každém oboru neocenitelná. Jsem nesmírně ráda, že se podobné akce ve Zlínském kraji konají a napomáhají k dalšímu rozvoji muzeí.“

Další podrobnosti z Muzea regionu Valašsko najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku a Instagramu @muzeumregionuvalassko.