Od října do začátku prosince si studenti sklářské školy rozšiřují své znalosti a dovednosti v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Zdejší Muzeum regionu Valašsko pro ně připravilo speciální program, realizovaný za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Projekt navazuje na výuku studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. "Přináší seznámení s výtvarnou a sklářskou tradicí regionu prezentovanou na autentických dílech, jimiž jsou sbírkové předměty muzea. Šest typů lekcí je určeno pro sklářský, designérský i malířský ateliér školy, přičemž jednu z lekcí vede sklářský designér s více než třicetiletou praxí v oboru. Konkrétně se studenti seznámí s vývojem designu osvětlovacího skla a historií sklářství v regionu, s designem a dekoračními technikami pro nápojové sklo a s výtvarným uměním v regionu. V rámci jedné z lekcí si dokonce můžou vyzkoušet práci na historickém kuličském brusu. Speciálně pro malíře jsou určeny lekce seznamující s malířskými a grafickými technikami na originálních dílech od baroka po současnost," uvedla jedna z lektorek programu Kamila Valoušková.

Muzeum regionu Valašsko p. o. se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou ve Valašském Meziříčí spolupracuje dlouhodobě. Kromě výstavní činnosti spolu pro veřejnost připravují akci Sklářské kouzlení, která proběhne (společně s výstavou školních prací) v březnu 2023. Současný Kreativní výukový program pro studenty využívá právě této dlouhodobé spolupráce, zprostředkovává výtvarné a uměleckořemeslné bohatství regionu a převádí část teoretické výuky na škole do praktické a zážitkové formy.