Publikace seznamuje s historií parku,  popisuje jednotlivé druhy rostlin v kapitolách Domáci druhy dřevin, Exotické druhy dřevin a Byliny v parku. V dalších kapitolách se věnuje houbám, mechům a lišejníkům a obyvatelům parku ze skupiny hmyzu a obratlovců. Závěrečná kapitola pojednává o užitečnosti parku a péči o něj.   Názorné informace přinášejí barevné fotografie, ilustrace a schematická mapka parku.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko. Počet stran: 19. ISBN 978-80-87614-17-4