Obsahem publikace je kámen a jeho využití člověkem v oblasti Valašskomeziříčska, na které nahlíží geoložka (Kateřina Kovářová), archeolog (Samuel Španihel) a historička umění (Kamila Valoušková). V úvodním textu je nastíněna geologie celé oblasti, včetně zajímavých paleontologických nálezů. Kapitola věnovaná využití kamene v historii zahrnuje jak pravěké archeologické nálezy, tak i jeho zpracovávání řemeslníky až do dob novověku. Na ni navazuje stať pojednávající o kamenosochařských památkách ve Valašském Meziříčí a okolí, přičemž jsou zdůrazněny skulptury umístěné v lapidáriu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Závěrečná kapitola je věnována renesanční polodřevěné stavbě svatotrojičního kostela. Publikace je doplněna barevnými fotografiemi a mapami s označením zajímavých lokalit k danému tématu.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko, 2020.  Počet stran: 48. ISBN 978-80-87614-59-4