Brožura vydaná k příležitosti výstavy Léčivé rostliny a jejich dvojníci přináší v první části informace  o historii lékáren a lékárenství v oblasti Valašska.  Druhá část pojednává o druzích léčivých rostlin pěstovaných na zahrádkách i planě rostoucích a zabývá se jejich využitím v lidovém léčitelství. Publikaci uzavírá slovníček lidových názvů.

Text doprovázejí dobové fotografie lékáren, lékárníků a historických dokumentů týkajících se jejich činnosti. Další část je doplněna barevnými fotografiemi léčivek.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko. Počet stran: 31. ISBN 978-80-87614-16-725