Projektové dny

Léto – Zámek a Hvězdárna Vsetín

Pro realizaci projektového dne si vyberte nejlépe 4 z těchto programů. Můžete ale také využít naší standardní nabídky lektorských programů a nakombinovat si vlastní projektový den na míru.

Pro objednávku kontaktujte garanta projektových dní Mgr. Ivanu Spitzer Ostřanskou na e-mailu ostranska@muzeumvalassko.cz nebo na tel. čísle 776 202 254.

společenskovědní
Léto | Zámek Vsetín

Zapomenutá řemesla

zapomenutá řemesla, historické nástroje, ruční opracování dřeva, kovu, vlny, přírodních i zemědělských plodin

přírodovědný
Léto | Hvězdárna Vsetín

Jak se měří počasí

meteorologická stanice ČHMÚ, meteorologické prvky, meteorologická budka, vsetínské meteorologické rekordy

Obsah košíku