Projektové dny

Jaro – Zámek a Hvězdárna Vsetín

Pro realizaci projektového dne si vyberte nejlépe 4 z těchto programů. Můžete ale také využít naší standardní nabídky lektorských programů a nakombinovat si vlastní projektový den na míru.

Pro objednávku kontaktujte garanta projektových dní Mgr. Ivanu Spitzer Ostřanskou na e-mailu ostranska@muzeumvalassko.cz nebo na tel. čísle 776 202 254.

společenskovědní
Jaro | Zámek Vsetín

Co se dříve jedlo a pilo

příprava tradičních pokrmů, pěstování plodin, ovoce a zeleniny, chov zvířat, bylinky, zemědělské a kuchyňské nástroje

astronomický
Jaro | Hvězdárna Vsetín

Pohyby Země

základní pohyby Země, střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, roční období, rovnodennost a slunovrat, kalendář

přírodovědný
Jaro | Hvězdárna Vsetín

Klima České republiky

klimatické oblasti, vliv na podnebí, současné změny klimatu, podnebí Vsetína, Valašska a ČR, teplota a srážky, meteorologické zajímavosti a rekordy

přírodovědný
Jaro | Hvězdárna Vsetín

Jak se měří počasí

počasí, oblaka, atmosféra země a její složení, klima, meteorologická stanice, měření počasí, atmosférické fronty, synoptická mapa, meteorologické družice a…

astronomický
Jaro | Hvězdárna Vsetín

Hlubinami vesmíru

seznámení s vesmírem, hvězdy a jejich typy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, "Mléčná dráha", souhvězdí a jejich pozorování

Obsah košíku