Hrozba v podobě nové formy koronaviru hýbe společností. Současné zdravotnictví je však na vysoké úrovni a všichni doufají, že si s ní brzy poradí.

S jakými nemocemi bojovali a na co při jejich léčbě spoléhali staří Valaši? Mezi nejčastější neduhy je na konci 19. století zmiňována dýchavičnost (asthma), podle tehdejšího mínění pocházející z ustavičného chození do kopců, dále souchotiny („súchoty“), především ale vředy („bředy“). Vředem byla nazývána každá vnitřní nemoc, která se nedala vysvětlit zřejmou vnější příčinou. Jednalo se o všechno vnitřní píchání, bolesti, křeče aj. Bylo jich velké množství a pojmenovávaly se podle svých projevů či příčin – např. vřed zajezený, zapitý, třesúcí či lámavý nebo též zatínací (epilepsie). Valaši se potýkali i s běžnými zdravotními problémy, jako byl třeba ústřel, známý dodnes pod pojmem „húser“, nebo bradavice, kterým se dříve říkalo „kuří řitě“. Ve výčtu chorob najdeme ale i zvláštnosti, jakými byly např. „zbouřená matka“ – „nemoc ženských, která se jeví svíráním žaludku a kroucením očí“, či „úrok“ neboli uřknutí, „kterýž se mdlobami jeví“.

Pomoc u lékařů hledali naši předci spíše výjimečně, a to jak z důvodů finančních, tak vzhledem k omezené dostupnosti lékařské péče. Při léčbě všemožných chorob se spíše spoléhali na své vlastní schopnosti nebo na léčitelské nadání osob nazývaných jako božci a bohyně. Mezi nejběžnější domácí léčivé prostředky patřily: kořalka, med, sádlo, máslo a především léčivé byliny zvané „zeliny“. Na ukázku alespoň pár receptů: proti bolesti zubů „pije se hojně slivovice a kouří se stonek lúbečku (libečku) jako doutník“, při léčbě tzv. zlaténky zase „dávají se snísť vši v chlebě“. Důležitou roli v lidovém léčitelství hrálo i zaříkávání a četné pověrečné praktiky. Věřilo se třeba, že epilepsie se dá zbavit tak, že si nemocný vezme papírovou míru své délky, napíše na ni své jméno a věk a zakope ji do hrobu k mrtvému tělu.

Podobných návodů na léčbu nemocí měli Valaši spousty. Vedle nich měli i víru a ta, jak je známo, uzdravuje. Proto ji neztrácejme ani my a věřme, že boj se současnou pandemií brzy vyhrajeme.