Perník, dnes nejběžnější vánoční pečivo, se pro svou exkluzivitu v minulosti nezhotovoval běžně doma. Jeho výrobou se po staletí zabývali specializovaní řemeslníci – perníkáři. První zprávy o nich z našeho území máme ze 14. století, z Valašska pak z roku 1610.

Perníkářů nebylo nikdy mnoho, své dílny mívali spíše jen ve větších městech. Do 18. století zásobovali svými výrobky šlechtická sídla či bohaté měšťanstvo. V 19. století našly jejich výtvory odbyt i v lidovém prostředí.

Zlevňování a dostupnost surovin (medu, cukru a koření) vedla k pozvolnému úpadku řemesla. Od konce 19. století postupně perníkářství zanikalo jako samostatný obor a splývalo s cukrářstvím.

Na Valašsku máme pokračovatele dávných perníkářů dodnes. Jsou jimi světově proslulí cukráři Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, kde se cukrářství spolu s ostatními gastronomickými obory vyučuje od počátku 90. let 20. století. Během tříletého studia si zde žáci osvojují teoretické i praktické dovednosti výroby široké palety cukrářských výrobků. Jedním z nich je i tvorba a dekorování perníku.

A právě se svými perníkovými výtvory se vsetínští cukráři každoročně s velkými úspěchy účastní tuzemských i zahraničních gastronomických soutěží (mistrovství republiky i světa nebo olympiády kuchařů a cukrářů). Za tzv. jemný vsetínský perník (ručně zdobený s vysokou profesionalitou, charakteristický jemnou krajkovou výzdobou), který vzniká pod odborným pedagogickým vedením Bc. Jaroslavy Londové, sklízí studenti i jejich učitelka četná ocenění. Proslulé jsou rovněž jejich perníkové výtvory pro britskou královskou rodinu – k svatbě prince Williama a vévodkyně Kate (rok 2011), ke křtu jejich dětí (2013, 2015) či k 90. narozeninám královny Alžběty II. (2016).

Excelentní výrobky vsetínských cukrářů lze spatřit jen výjimečně. Ve výstavě Perníčky, která právě probíhá na vsetínském zámku, jich můžete vidět (i cítit) hned několik. Obdivovat zde můžete kolekce „Odemykání jara“, „Motýlí promenáda“, „Soví škola“, „Koledy“ či „Perník jako šperk“.