O prezentaci rozsáhlého fotografického archivu veřejnosti se v našem muzeu již delší dobu diskutovalo. Probíhala příprava  fotografií a hlavně popisných dat. A nastalá situace kolem epidemie koronaviru tuto vizi pomohla "zhmotnit" a výsledek snažení předložit široké veřejnosti.

Podívejme se nejprve do historie, do roku 1965, do doby, kdy se začal fotoarchiv muzea cíleně tvořit. Pracovníci tehdy ještě Vlastivědného ústavu Vsetín přikročili k systematické evidenci fotografií dokumentujících dějiny regionu. Základem budovaného fotoarchivu byly fondy historicky cenných fotografií od fotografů profesionálů, ale také od osvícených fotoamatérů působících na Vsetíně již od roku 1865. Po začlenění muzea ve Valašském Meziříčí pod Vlastivědný ústav  Vsetín se archiv rozrostl o 7 000 položek. V roce 1973 tak čítal fotoarchiv, rozšiřovaný akvizicemi, dary, sběrem a také fotodokumentační činností pracovníků na 18 000 kusů fotografií. Dnes se počet snímků zhotovených klasickou technologií negativ/poztiv blíží k 50 000. Po roce 2000 se s nasazením digitálních fotoaparátů tempo přírustků fotodokumentace vyvíjí téměř exponenciálně. Zde je na místě se pozastavit a zhodnotit přínos obrovského počtu snímků pro budoucnost, mj. i v návaznosti na nejistoty plynoucí z hlediska dlouhodobého uchování digitálního obrazu.

Jsme hodně zvědaví, jaký ohlas bude zpřístupnění fotoarchivu mezi veřejností a badateli mít. Ještě donedávna bylo v Česku zveřejnění archívu na internetu (byť jen v náhledech a malém rozlišení) poměrně vzácné. Doufáme v kladnou odezvu a také v případnou identifikaci osob, míst a věcí na fotografiích. Apelujeme na dosud žijící pamětníky: když ne vy, tak již nikdo nikdy nepomůže s přesnějším určením.

K tomu se váže jedna má příhoda s určením místa na fotografii: na naše muzeum se obrátila jiná paměťová instituce z hlavního města, s prosbou o určení lokality na snímku. Foto jsme obdrželi ve fotoarchivu asi před pěti lety. Místo jsme nepoznávali - snad krajina na jih od republiky? Náhodou (náhody prý neexistují) jsem snímek ukázal kolegovi, který se narodil na Slovensku. Bingo! "V tom domčeku bývala stará mama, tam som trávil prázdniny" mi "povedal" spolupracovník. A snímek je prý stranově obrácený, chalupa byla ve skutečnosti na opačné straně. V archivu oné instituce byli hodně překvapeni, protože nikdo z oslovených jim lépe neporadil. Tak tedy, nebojte se do toho "mluvit", pokud máte jistotu a podložené informace. 

Dříve se "naše" fotografie půjčovaly pouze v badatelně fotoarchivu. Dnes si je prohlédnete v klidu a pohodlí domova. Neváhejte a oživte si vzpomínky. Dotkněte se minulosti prostřednictvím našeho fotoarchivu! A pokud najdete nesrovnalosti v popisu, napište nám. Zpřesníme tak záznamy pro budoucí generace. Děkujeme, kochejte se.

Fotoarchiv naleznete na webových stránkách Muzea regionu Valašsko, v sekci Muzeum on-line.

Článek otiskl Valašský Deník 21. 9. 2020, odkaz zde.