Bezmála 50 zájemců ze Vsetína a okolí se zapojilo do 1. kola žákovské on-line konference ŽAKO, kterou organizuje Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci se Střední školou Kostka. Účastníci plnili úkoly na téma Co nového pobělohorského. Každý z nich obdržel účastnický certifikát, ti nejlepší budou osobně oceněni, až epidemiologická situace dovolí otevření muzeí a osobní setkávání.

Konference ŽAKO podporuje vybraná témata distanční výuky dějepisu a občanské výchovy formou on-line kvízů a diskusních on-line setkání. Zadané úkoly přitom mají vazbu na obsah rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol pro oblast Člověk a společnost. Na konci každého období se uskuteční dobrovolné setkání v prostředí MS TEAMS, kde proběhne diskuse na dané téma, budou vyhlášeny výsledky a bude realizováno ocenění nejlepších zapojených účastníků.

První kolo se zaměřilo na období po bitvě na Bílé hoře, od které v loňském roce uplynulo 400 let. Organizátoři zpracovali on-line kvíz čerpající z materiálů a zdrojů na webových stránkách Muzea regionu Valašsko (expozice, výstavy, virtuální výstavy, publikace, on-line aktivity, odborné články, apod.). Účastníci měli rovněž za úkol sami podobný kvíz z muzejních zdrojů vytvořit.  

Zapojilo se 49 zájemců. Vůbec nejlépe si se zadaným tématem poradila šestice studentů pedagogického lycea Střední školy Kostka Klára Mullerová, Petra Michnová, Karolína Plánková, Hana Kubešová, Viktorie Mirgová a Matěj Šedlbauer. Vyhodnocení ŽAKO 1 proběhlo vzhledem k pandemické situaci zatím jen virtuálně. Ocenění studenti obdrželi diplomy e:mailem. Až to situace dovolí, budou pozváni k vyhlášení výsledků osobně na vsetínský zámek a součástí jejich odměny bude také prohlídka muzea.

Druhé kolo stálé online žákovské konference ŽAKO bude spuštěno v průběhu února. Už teď můžeme prozradit, že nás zavede na skok do pravěku. Sledujte naše stránky www.muzeumvalassko.cz a Facebook Muzeum regionu Valašsko (@muzeumregionuvalassko).