Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec projektu Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů, který připravuje Muzeum regionu Valašsko. „Rada zároveň doporučuje krajskému zastupitelstvu schválit žádost muzea o předfinancování projektu, na jehož uskutečnění chce tato krajská příspěvková organizace využít finanční prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou Interreg. Celkové náklady jsou vyčísleny na necelý jeden milion korun, nenávratný finanční příspěvek Zlínského kraje by měl činit 136 tisíc korun,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Cílem projektu je zatraktivnění vnějšího areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí prostřednictvím interaktivní naučné stezky, která nabídne třináct moderně koncipovaných a umělecky zpracovaných zastavení s motivy ze života hmyzu,“ sdělil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport. „Bývalý hřbitovní kostel se po zrušení své původní funkce a díky komplexní rekonstrukci za 12 milionů korun dokončené v roce 2019 stal nádherným kulturním místem. Okolí kostela však stále skýtá zajímavý potenciál, který by mohl být právě tímto projektem vhodně využit k edukativním a odpočinkovým účelům,“ dodal radní Kašný.

V zájmu muzea i kraje coby zřizovatele, je vybavit interaktivní naučnou stezku informačními zastaveními s plastikami hmyzu v nadživotní velikosti. „Ze smýcených stromů vznikne tzv. broukoviště, dále chceme postavit přístřešek pro historické včelí úly. V uvedeném prostoru budou navíc rozmístěny dochované umělecké, historické a architektonické exponáty s popiskami a také řada herních prvků,“ upřesnil Tomáš Vitásek, ředitel Muzea regionu Valašsko.

Vlastimil Langer, Zlínský kraj