V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Rada Zlínského kraje usnesením č. 0920/R32/20 ze dne 21. 12. 2020 schválila rozpočet příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2022 a 2023.

Rada Zlínského kraje výše uvedeným usnesením zároveň schválila upravený rozpočet příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2020 zohledňující odsouhlasené změny rozpočtu příspěvkové organizace provedené v průběhu období 1-12/2020 nad rámec rozpočtu na rok 2020 (schváleného Radou Zlínského kraje dne 25. 1. 2020).