Víte, že se Vsetín kdysi dělil na dva samosprávné celky – Horní a Dolní město? Dne 17. března 1849 došlo po dvou staletích odděleného vývoje k jejich sloučení a letos v srpnu si připomeneme 170. výročí, kdy zde proběhly první společné komunální volby.

Vsetín se ještě počátkem 17. století rozkládal pouze na území tzv. Horního města v okolí vsetínského zámku. Během třicetileté války (1618 – 1648) se ale začal rozrůstat také na levý břeh řeky Bečvy, kde byly původně jen pastviny. Území osídlovaly ve velké míře rodiny uprchlíků z Valašského Meziříčí, těžce postiženého válečnými událostmi. Nově vzniklá osada, tzv. Dolní město Vsetín, získala roku 1647 z rukou Mikuláše Pazmányho statut samostatné obce, jež měla s dosavadním Vsetínem společného pouze rychtáře. Mezi oběma částmi docházelo k častým sporům o daně a pozemky. Jeden z bývalých sporných pozemků v současném centru města se dodnes nazývá "Svárov". Dne 17. března 1849, po dvou staletích odděleného vývoje, došlo ke sloučení Horního a Dolního města. Stalo se tak na základě vydání nového obecního zákona, v němž bylo stanoveno, že na jednom katastrálním území může být jen jedna obec. Toto rozhodnutí zpečetili první obecní volby konané společně pro obě sloučená města 1. srpna 1850.