Zajímáte se o staré odrůdy ovocných stromů, chtěli byste se se o nich dozvědět více, poznat svůj „rodný kraj“ z pohledu ovocnáře a k tomu přispět na dobrou věc? Pokud ano, neváhejte a zapojte se do mapování jedné z nejcennějších moravských odrůd jabloně Jaderničky moravské na Valašsku, která se může stát i naším národním kulturním dědictvím UNESCO!

Zajímá nás výskyt stromů v zahradách, parcích, alejích, u opuštěných chalup, v sadech apod. Přesný popis lokality a fotografie stromů posílejte na e-mailovou adresu zbynek.pavelka@post.cz. Výsledky tohoto mapování budou použity pro vědeckou, publikační, přednáškovou i propagační činnost. Součástí projektu je i přednáška pro veřejnost „Krasové odrůdy ovoce na Valašsku“, kterou přednese proděkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, p. Mgr. Radoslav Vlk, PhD., a která se bude konat 18. 10. 2020 od 10:30 do 13:00 hod. ve VMP Rožnov pod Radhoštěm. Zájemcům o degustaci krajových odrůd jablek, jejich určování a další praktické informace doporučujeme navštívit také Mezinárodní setkání zahrádkářů – ovocnářů (Polsko, Slovensko, Morava), která proběhne 5. 12. 2020 od 14 hod. v budově svazarmu v Ratiboři. Pro více informací kontaktujte Ing. Zbyňka Pavelku ze ZO ČSZ Zubří na tel. 732 623 499 nebo emailem na zbynek.pavelka@post.cz.