Za současné epidemiologické krize a s ní souvisejícím ekonomickým útlumem je více než chvályhodné, když se najdou prozíraví zákazníci investující do současné umělecké a uměleckořemeslné tvorby. Podporují tak umělce i výrobce v tvůrčí i rukodělné činnosti, která je zároveň jejich živobytím. Například v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí se momentálně realizují dvě zakázky, které vznikají na základě konkrétních představ zadavatelů a které zvoleným motivem i tématem vypovídají mnohé o rozpoložení a potřebách současníků a jsou odezvou na pocity ohrožení, chaosu i existenční nejistoty. 

Gobelín Touha

Až za oceán poputuje gobelín objednaný manželský párem Čechoameričanů, jehož předlohou se stal komorní obraz Touha od Josefa Čapka (1887–1945), pocházející z majetku Čapkovy vnučky. Malba je součástí jednoho z posledních autorových malířských cyklů a je datovaná rokem 1939, kdy byl Čapek zatčen gestapem a uvězněn v koncentračních táborech, kde na konci války skonal. Do svých posledních děl vtělil tento zásadový humanista a odpůrce fašismu naději „na vzkříšení ideálů humanity a na osvobození vlasti“. Na obraze, který je předlohou pro gobelín, symbolizuje sedící postava venkovanky hledící do dáli touhou po svobodě… Na Čapkově malbě zaujala ředitele gobelínky, akademického malíře Jana T. Strýčka nejen obsahová závažnost poselství, ale i expresivní pojetí, velkorysé, sumarizující podání a uvolněný malířský přednes. Každý z vyjmenovaných formálních prvků malířského díla představuje pro Strýčka atraktivní výzvu k transformaci předlohy do ručně tkané tapiserie.

Runový koberec

Dalšího zákazníka upoutaly v dosavadní tvorbě Moravské gobelínové manufaktury koberce a tapiserie vzniklé dle uměleckých děl malíře a výtvarného pedagoga Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Petra Kvíčaly (nar. 1960). Zejména na koberci Cik Cak (1995), který byl inspirován Kvíčalovým cyklem Svátečních ubrusů pro každý den (1992), vnímal formální spřízněnost s runovým písmem. Tak jako Kvíčalovy „vzorníky vyšívacích stehů“ odkazující k archaickým ornamentům, do nichž „je zakletý princip psychofyzické akce, organizující chaos světa“, tak i do linek usměrněné runové texty evokují pocit řádu. Jako předlohu pro vázaný „runový“ koberec si objednavatel z České republiky tedy vybral pasáž ze středověkého Kodexu Runicus, obsahující i nejstarší skandinávský (dánský) zákoník. Více než 700 let stará písemná památka je vzácná i tím, že je jedním z mála runových textů psaných na pergamenu. Jan T. Strýček vycházel při zpracování dílenské předlohy pro koberec ze zdigitalizované faksimile stránky rukopisu, kterou dle svých slov „vizuálně utišil“, přičemž při přepisu předlohy zachoval nejen původní barevnost, ale i torzální stav určitých částí textu.

Obě zakázky budou dokončeny v průběhu května tohoto roku. Za současné složité situace lze Moravské gobelínové manufaktuře přát nejen více takových osvícených zákazníků, ale je jí třeba zejména koncepční a dlouhodobé podpory ze strany samosprávních orgánů a státu, neboť tradice gobelínové tvorby na Valašsku trvá již přes 120 let a neodmyslitelně patří k našemu regionu a k tomu nejlepšímu, co z něj vzešlo.  

(Fotografie z archivu Moravské gobelínové manufaktury)