V souladu s ustanovením § 28a odstavce 1 a 3, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2019 Sb., zveřejňujeme návrh rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem na rok 2024 a 2025.

Radě Zlínského kraje bude dále předložen návrh upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem na rok 2022 dokument obsahuje 1. změny rozpočtu rozpočtu příspěvkové organizace za období 1-10/2022.

Tyto návrhy budou předloženy dne 19. 12. 2022 ke schválení na Radě Zlínského kraje.