Muzeum regionu Valašsko a Střední škola Kostka vyhlásili v roce 2020 akci s názvem Můj strom a jeho příběh. Jsme moc rádi, že o ni máte zájem a přinášíme první průběžné vyhodnocení příspěvků. Projekt pokračuje i nadále, tak neváhejte a pošlete i vy snímek svého oblíbeného stromu s krátkým příběhem, který se k němu pojí.

V nelehké době koronavirové krize jsou lidé nuceni omezit setkávání, pracovat prostřednictvím home office a většina dětí se musí vzdělávat na dálku z domova. Jednou z možností, jak uniknout z této izolace, je vyjít do přírody. Nebezpečí nákazy je minimální a ať už půjdete o samotě, ve dvou či společně s rodinou, můžete prožít úžasné a osvěžující chvíle. No a když už budete venku, bylo by skvělé, kdyby jste se dívali kolem a ten pohled si uchovali nejen v sobě, ale podělili se s ním prostěřednictvím nějaké fotografie také s námi. To jedna z ústředních myšlenek projektu Můj a strom jeho příběh ze společné dílny Muzea regionu Valašsko a Střední školy Kostka. Jak už napovídá název, hlavní roli by měl hrát strom, ale daleko podstatnější je prožitek, který vám pobyt u něj zprostředkoval či zprostředkovává. Spolu se snímkem proto posílejte krátký popis anebo rovnou celý příběh, který se k něm pojí.

Ideu projektu už vyslyšely desítky jednotlivců i dětských kolektivů zejména z řad mateřských škol, které zůstaly otevřené. Do konce roku 2020 nám dorazilo 36 fotografií a příběhů. Všechny jsou něčím atraktivní a inspirující. Někteří autoři zaslali celé povídky, jiní slogany či krátká vyznání. Za všechny jeden krásný příklad, který ke svému snímku připsal mladý student: „Šel jsem sám tou krajinou, a on tam stál, větve rozpínal a byl sám jako já, a teď jsme dva...“

V "1. kole" jsme se rozhodli ocenit pět autorů:

  • Děti z MŠ Lužná, které nám s paní učitelkou Věrou Krčmařovou vyfotily na školní zahradě strom (jabloň), kterou samy zasadily, a letos na podzim jim na ní vyrostlo první jablíčko.
  • Elišku Turečkovou, která poslala fotografii a příběh smutného pařezu.
  • Martina Švece, který poslal příběh osamoceného stromu.
  • Janu Sklářovou a její vyprávění starého dubu.
  • Děti z MŠ Na Kopečku, které spolu s paní ředitelkou Helou Matoškovou poslaly několik nádherných fotografií a krásných příběhů například o Jablíčku ze stromu, nebo úchvatné vyprávění o borovici jménem Jehlička, na kterou děti umístily budku, a strom sám nabízel okolo letícím ptáčkům, aby se nastěhovali, ale nakonec se tam usadila veverka. Děti nám ale také vyprávěly o vánoční jedličce nebo o pyšném stromečku. Byly to nádherné příběhy a my jim za ně moc děkujeme.

Ocenění autoři obdrží diplom a jeden vzdělávací program v Muzeu regionu Valašsko, který ale budou moci využít, až epidemiologická situace a vláda ČR umožní otevřít muzea veřejnosti.

Můj strom a jeho příběh ale ještě zdaleka nekončí. Zapojit se může každý, kdo objeví zajímavý strom a napadne ho k němu jakýkoliv příběh. Své příspěvky, fotografie s příběhem, můžete zasílat průběžně na adresu jaroslavasevcikva@seznam.cz. I naše vyhodnocování bude nadále průběžné a všechny zapojené budeme vždy informovat. Až nám bude situace nakloněna, pozveme oceněné k slavnostnímu setkání do Muzea regionu Valašsko na zámku Vsetín.

Stromy jsou významnými prvky v krajině, působí jak esteticky, tak funkčně tím, že poskytují kyslík, ovlažují vzduch, voní, snižují teplotu, zadržují vodu, poskytují útočiště stovkám dalších organismů od jednobuněčných prvoků, přes mechy, hmyz, až po ptáky a savce, a možná je čas si to znovu pořádně připomenout a možná i prohlédnout... a to jsou ty příběhy, které chceme slyšet a číst a dál sdílet.