Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 13 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

společenskovědný
29. 11. 2021 – 17. 12. 2021 | Zámek a park v Lešné

Vánoce na zámku

význam a průběh Vánoc, vánoční zvyky a tradice

společenskovědný
29. 11. 2021 – 17. 12. 2021 | Zámek a park v Lešné

Vánoční dílny

vánoční zvyky a tradice, tematické tvoření

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ze staré školy

stará školní třída, dobové vyučovací pomůcky a metody, tresty

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život v parku

ptáci, savci, plazi, hmyz, koloběh živin, ekosystém

přírodovědný
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | Zámek a park v Lešné

Život stromů

ekosystém parku, městská zeleň, přínos parku, domácí a exotické dřeviny a jejich život, bylinné patro, živočichové

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Jak to bylo na zámku

život šlechty, vzdělání, rodinný život, trávení volného času

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Kámen v pravěku

kámen z pohledu archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, vrtání kamenné sekery a použití pazourkových nástrojů

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

S princeznou v komnatách

prohlídka zámeckých pokojů, historie, život šlechty, hravé úkoly

společenskovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Bájesloví Valašska

regionální příběhy a pověry, nadpřirozené bytosti, hravé úkoly

přírodovědný
20. 4. 2022 | Zámek a park v Lešné

Den Země

ochrana přírody a krajiny, ekologické aktivity, tematické tvoření

společenskovědný
4. 4. 2022 – 14. 4. 2022 | Zámek a park v Lešné

Tradiční Velikonoce

význam a průběh Velikonoc, lidové zvyky a tradice

Obsah košíku