Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 8 výsledků
AKCE – každý 4. program za 1 Kč/žák

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

společenskovědní
celoroční | Zámek a park v Lešné

Jak se žilo na zámku

každodenní strasti a slasti různých společenských vrstev od středověku po současnost

společenskovědní
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ze staré školy

stará školní třída, dobové vyučovací pomůcky a metody, tresty

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život v parku

fauna a flora zámeckého parku pro II. stupeň ZŠ a SŠ

společenskovědní
20. 3. 2023 – 6. 4. 2023 | Zámek a park v Lešné

Velikonoce na zámku

Velikonoce, lidové zvyky a tradice

přírodovědný
1. 6. 2023 – 30. 6. 2023 | Zámek a park v Lešné

Svatojánské čarování

svatojánské zvyky, bylinky, symboly, tematické tvoření

společenskovědní
celoroční | Zámek a park v Lešné

Kámen v pravěku

kámen z pohledu archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, vrtání kamenné sekery a použití pazourkových nástrojů

Obsah košíku