Témata: vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

Přijďte se seznámit s našimi známými i méně obvyklými druhy hub, jejich životním cyklem, stavbou, významem, druhy jedlými, nejedlými i jedovatými. To vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků.