Již po šesté proběhne po celém území republiky výstavnický happening u příležitosti Týdne důstojné práce s názvem Výstava na stromech. Letos nese podtitul Práce (bez) budoucnosti a stejně jako v předešlých ročnících bude k vidění i v parku před zámkem Vsetín.

Výstavu pořádá organizace NaZemi ve spolupráci s jednotlivými vystavovateli. Na více než osmdesáti veřejných místech po celé republice se od 3. do 10. října objeví fotografická výstava upozorňující na rizika spojená s proměnou práce ve 21. století. Tentokrát ale nepůjde o situaci v zemích, kde se příliš nehledí na lidská práva, ale přímo v České republice, potažmo v západním světě. „Technologie proměňují nejen komunikaci a trávení volného času, ale také svět práce. O rizicích, která z nich plynou, se ovšem u nás příliš nemluví. Naším cílem je ukázat, jak dopadají na různé skupiny obyvatel,“ vysvětluje koncept kurátorka výstavy Gaby Khazalová.

Deset plakátů představí fenomény jako je automatizace, práce z domova či dovážkové služby. „Zvolili jsme inscenované fotografie, neboť rizika na něž chceme poukázat, jsou do velké míry neviditelná,“ objasňuje autor fotografií Petr Vrabec, držitel Czech Press Photo 2019. Snímky doplňují také konkrétní příběhy lidí, kteří „práci budoucnosti“ vykonávají.  

Výstava začala vznikat již na podzim loňského roku, tedy ještě před vypuknutím pandemie Covid 19. Karanténní opatření ji ovšem podle organizátorů dodala na aktuálnosti a naléhavosti, neboť si díky nim řada lidí vyzkoušela, jaké to je fungovat výhradně „online“.

Organizace NaZemi výstavu nabízí zdarma vystavovatelům po celé zemi, kteří ji mohou umístit do veřejného prostoru ve svém okolí, tedy „pověsit na stromy“ a zpřístupnit ji tak bezplatně široké veřejnosti. „Na mnoha místech výstavu organizují školy díky pedagogům i studentům, což nás obzvlášť těší, neboť téma je aktuální právě pro dnešní mladou generaci,“ podotýká za NaZemi Kateřina Zavřelová. Kromě výstavy organizátoři spustí také webové stránky na adrese pracebudoucnosti.cz, které témata představí do hloubky a nabídnou pozitivní příklady řešení z jiných zemí.

Na Vsetíně se do akce kromě Muzea regionu Valašsko zapojuje i Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Více na plakátech níže.