Předvelikonoční a velikonoční zvyky spojené s příchodem jara a Velikonocemi na Valašsku přiblíží akce tradiční Velikonoce na zámku, která se koná tradičně na Smrtnou neděli, letos tedy 7. dubna, od 14 do 17 hodin ve vsetínském zámku.

PROGRAM

 • zdobení kraslic různými technikami (tradiční batikovaná vizovická vajíčka Anny Krocové a Jarmily Adamcové z Vizovic, dále vyškrabované, reliéfně zdobené či madeirové kraslice aj.)

 • pletení tatarů

 • velikonoční pásmo (Dětský folklorní soubor Vranečka z Nového Hrozenkova)

 • ukázka tradičních řemesel: dráteník Pavol Adamec

 • velikonoční jarmark

 • jarní pohádka Divadélka Leonka

 • tvůrčí dílny: výroba drátěných vajíček aj.

 • pečení tradičního velikonočního pečiva - jidášků

 • cimbálová muzika Malá Kotula

 • živá zvířátka

 • výstava Kraslice a drátenictví

 • velikonoční pátračka o kraslice

 • vynášení Mařeny do Bečvy

 • regionální speciality: domácí zákusky, pagáče a chléb, med a medovina a další

Vstupné: plné 60 Kč, slevněné 30 Kč, rodinné 110 Kč.