Obyčeje spojené s příchodem jara a Velikonocemi na Valašsku přiblíží tradiční akce Velikonoce na zámku, která se koná na Smrtnou neděli 3. dubna od 14:00 do 17:00 hodin ve vsetínském zámku.

PROGRAM
 • Zdobení kraslic různými technikami (valašská batikovaná a vyškrabovaná vajíčka, reliéfně zdobené či madeirové kraslice aj.)
 • Pletení tatarů
 • Ukázka tradičních řemesel
 • Velikonoční jarmark
 • Divadélko Leonka: U modré tůňky
 • Velikonoční dílna
 • Pečení tradičního velikonočního pečiva – jidášků
 • Živá zvířátka
 • Výstava Kraslice a výšivka z Rožnovska
 • Velikonoční pátračka o kraslice
 • Vynášení Mařeny do Bečvy
 • Občerstvení zajištěno

Zahraje, zazpívá, zatancuje a Mařenu do Bečvy vynese Dětský soubor písní a tanců Malá Jasénka.

Během akce jsou zpřístupněný i všechny expozice, výstavy a další návštěvnické prostory, včetně vyhlídky ve věži a Templářského sklípku.

VSTUPNÉ

Plné 90 Kč, snížené 70 Kč (senioři a studenti) a 50 Kč (6–15 let), rodinné 200 Kč, do 6 let zdarma.

UPOZORNĚNÍ

Skvělá zpráva! Na vstup do muzea už se nevztahují žádná epidemiologická opatření, takže končí i poslední omezení v podobě nutnosti mít na ústech respirátor. Děkujeme, že jste to s námi zvládli a těšíme se na Vás.