V období Velikonoc pravidelně připravuje Muzeum regionu Valašsko pro své návštěvníky tradiční velikonoční výstavy a akce. Vzhledem k uzavření muzea to však letos není možné, proto jsme pro Vás nachystali malou venkovní panelovou výstavu nazvanou Velikonoce na Valašsku, kterou si můžete prohlédnout na prostranství před vsetínským zámkem.

Dozvíte se na ní, že Velikonoce jako jarní svátky obnovy života vycházejí jednak z křesťanství ve spojitosti s oslavou zmrtvýchvstání Krista, jednak z lidové víry související se slavnostmi znovuzrození přírody. Ve vzájemné symbióze pak obě tyto tradice formovaly podobu obyčejů praktikovaných o Velikonocích. Víte třeba, jaké jsou hlavní dny Svatého týdne, jaké zvyky se do nich soustředily a proč? Jaký význam má velikonoční pomlázka, které pokrmy byly v našem regionu pro Velikonoce typické, nebo jakými technikami se na Valašsku zdobila velikonoční vajíčka a jak vypadala? To vše se na této výstavě dozvíte.

Tiskovou zprávu najdete ZDE