Oblíbené Slavnosti slunovratu proběhnou v pátek 24. června na Hvězdárně Vsetín. Na příchozí čeká program plný her a zábavy pro všechny generace, jehož vyvrcholením bude zapálení svatojánské vatry. Jako obyvkle bude připraveno i opékání špekáčků (doneste si s sebou) a zpívání písniček u táboráku. Těšíme se na Vás.

PROGRAM
  • 18:00–19:00 výtvarná dílnička (venku u maringotky)
  • od 18:00 pozorování Slunce
  • 19:00–19:30 svatojánské zvyklosti, bylinky D. Husákové (venku u maringotky)
  • 20:00 zapálení svatojánské vatry
  • od 20:00 písničky u táboráku
  • od 21:00 letní kino: astroprokce a povídání o slunovratu
  • od 22:00 pozorování noční oblohy (za dobrých podmínek)
UPOZORNĚNÍ

Deky a špekáčky s sebou. Za nepříznivého počasí se akce ruší. Sledujte Facebook Muzeum regionu Valašsko.

VSTUPNÉ

Plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 120 Kč.