Téměř po roční prodlevě způsobené následky pandemie se v Muzeu regionu Valašsko uskuteční plánovaná výstava skleněných objektů umělce a pedagoga valašskomeziříčské sklářské školy – MgA. Ondřeje Strnadela. Ještě před samotnou vernisáží budou mít návštěvníci zámku Vsetín jedinečnou příležitost navštívit výstavu již během letošní Vsetínské noci, a to v pátek 17. září. Od 19 hodiny provede zájemce výstavou znalkyně sklářské tvorby regionu – Mgr. Kamila Valoušková a svou premiéru budou mít dva videodokumenty o vystavujícím umělci a jeho tvorbě od MgA. Františka Muchy. Slavnostní zahájení výstavy pak proběhne v neděli 19. září od 15 hodiny v Mramorovém sále vsetínského zámku a vystoupí při něm s hrou na cimbál známý regionální hudebník – Jaroslav Kneisl.

Výstavu hutně tvarovaných a foukaných skleněných objektů z nejnovější tvorby O. Strnadela doplní návštěvnicky atraktivní ukázky autorem realizovaných trofejí a pamětních cen (např. pro Valašskou Rally, Grand Prix v Brně, Cena města Valašské Meziříčí aj.). Na výstavě budou rovněž prezentovány černobílé fotografie zachycující umělce při práci na huti, jejichž autorem je Petr Willert, pedagog oboru multimédia na SUPŠ Uherské Hradiště. Sklářský výtvarník je totiž jedním z mála umělců, co si osvojili sklářské řemeslo a své návrhy dokážou i realizovat.

Sklářský umělec, designér a pedagog MgA. Ondřej Strnadel (*1979) žije a pracuje ve Valašském Meziříčí. Je absolventem sklářské školy ve Valašském Meziříčí (1993–1998) a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – ateliéru Design skla, vedeném prof. ak. soch. Pavlem Škarkou (2007–2012). Působí jako pedagog na valašskomeziříčské SUPŠ sklářské (od roku 2000) a na Fakultě Multimediálních komunikací zlínské univerzity. Účastní se sklářských sympozií a své dílo prezentuje na společných či samostatných výstavách, a to nejen v České republice, ale i ve Francii, Německu, Nizozemí, Itálii, Polsku, Bulharsku a Slovensku. Získal několika prestižních ocenění – mimo jiné Cenu za design a Čestné uznání Ricardo Hoineff, Umění a řemeslo ve skle za rok 2012. V roce 2018 obdržel Bavorskou státní cenu v kategorii Meister der Moderne v Mnichově.