Vzhledem připomíná myš, ale létá jako pták. Co je to? Správná odpověď je netopýr. Mnozí se jich bojí, někomu jsou jen méně sympatičtí, ale jsou i tací, kteří je obdivují a s velkým zájmem studují. Do které skupiny patříte vy? Přijďte si prohlédnout živé exempláře a poslechnout zajímavosti ze života této neobvyklé skupiny savců!

Zástupci řádu letounů patří mezi jediné savce, kteří dokážou aktivně létat. V noci nebo za soumraku opouštějí své úkryty a vydávají se na lov. I za temných nocí se skvěle orientují v prostoru díky schopnosti, která byla člověku upřena, a tou je echolokace. Zvuky vydávané jejich ústy nebo nosem se odráží od překážky, která jim stojí v cestě a vrací se zpět k uchu netopýra či vrápence. Tento sonar z nich dělá dokonalé letce. V zimním období upadají do hlubokého spánku a jako zimoviště využívají dutiny stromů, nejrůznější podzemní prostory, jeskyně či opuštěné štoly. Během roku se živí převážně hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy. Sají také krev? Jsou mezi nimi i upíři? Mohou se nám za tmy zaplést do vlasů? Přijďte a dozvíte se odpovědi na tyto a další otázky.

Akce je připravena ve spolupráci s AOPK Olomouc.

Po přednášce a ukázce živých exponátů odchyt netopýrů v zámeckém parku!

Nenechte si ujít tuto zajímavou příležitost!

Termín: 12. 9. 2018 Vsetín / 18:00

Vstupné: 40 Kč / plné, 20 Kč / snížené