Sluneční soustavou se pohybuje obrovské množství malých planetek a meteoroidů. Může se stát, že tato tělesa na své pouti vesmírem zkříží dráhu Země a s naší planetou se srazí. Při průletu zemskou atmosférou zazáří na obloze jako meteor. Vlivem tření o atmosféru se nejmenší tělíska vypaří, pokud je ale toto těleso dostatečně velké (minimálně kolem 1 metru či více) existuje šance, že jeho část dopadne až na povrch Země jako meteorit. Pokud chcete vidět, jak takový meteorit vypadá, přijďte za námi na vsetínskou hvězdárnu.

DRUHY METEORITŮ
 

Kamenné meteority neboli chondrity - představují až 85 % všech známých meteoritů. Jejich chemické složení odpovídá sluneční pramlhovině a stáří se pohybuje kolem 4,5 miliardy let. Obsahují, mimo jemnozrnné základní hmoty, také tzv. chondry - kulové částice o velikosti obvykle několika milimetrů, tvořené olivínem, plagioklasem a pyroxenem. Speciální typy kamenných meteoritů jsou např. uhlíkaté chondrity, enstatitové chondrity nebo achondrity.

Železné meteority - jsou složeny především ze železa a niklu. Pocházejí pravděpodobně z jader rozpadlých planetek. Pokud se povrch železného meteoritu vyleští a následně naleptá, dají se pozorovat tzv. Widmanstättenovy obrazce (neuspořádané struktury dlouhých železo-nikelnatých krystalů).

Železokamenné meteority - tvoří přechodný typ mezi kamennými a železnými meteority. Obsahují přibližně stejné objemové množství křemičitanových minerálů (olivín, pyroxen) a ryzího kovu (slitinu železa a niklu).

 

Zvláštními a velmi vzácnými jsou pak meteority, jejichž původ musíme hledat na povrchu Měsíce či Marsu.

Lunární meteority - se od ostatních meteoritů nebo od pozemských hornin liší zejména svým chemickým složením. Vznikly dopadem jiného meteoritu na povrch Měsíce. Měsíční materiál byl díky malé gravitaci „vystřelen“ zpět do vesmírného prostoru a jen malá část dopadla na Zemi.

Marsovské meteority - jsou tvořeny sopečnými vyvřelinami z marsovských sopek. Tento původní materiál byl v době asi před dvěma miliony roků vyražen z povrchu Marsu při prudkém nárazu, impaktu, nejspíše malé planetky.