Gobelíny jsou od dob barokních standartní součástí většiny šlechtických sídel a reprezentativních prostor, a přesto první specializovaná gobelínová dílna v českých zemích vzniká až na samotném sklonku 19. století. Založil ji malíř Rudolf Schlattauer v kraji s bohatou tkalcovskou tradicí, rozloženou mezi kopci s pasoucími se stády ovcí. 

Ale nenechme se zmást romantickými vidinami: vlna z valašských ovcí se pro tkaní gobelínů nikdy nevyužívala . Nicméně Moravská gobelínová manufaktura je chloubou Valašska více než 120 let.

Počátky gobelínové a kobercové dílny spadají k roku 1898 do obce Zašová, odkud se dílna záhy přesunula do Valašského Meziříčí, kde získala statut školy.  Secese, s níž se pojí snaha po výtvarně jednotném celku, vedla Schlattauera ke spolupráci s dalšími výtvarníky a architekty (patřil mezi ně i Dušan Jurkovič).

Dílna si od počátku držela vysoký výtvarný standart, spojený s řemeslnou kvalitou a originalitou. Po smrti R. Schlattauera , mezi světovými válkami, byl vedením pověřen Jaro Kučera. Pod jeho vedením se gobelínová a kobercová škola zaměřovala spíše na dekorativnější práce do měšťanských interiérů a v roce 1930 získala budovu, ve které dodnes sídlí .

Ve druhé polovině 20. století získaly gobelínové a kobercové dílny opět nový směr: započaly s restaurováním historických tapiserií a realizovaly i opravdu monumentální díla, včetně mnohametrových divadelních opon. Od 90. let, kdy dílny přešly do soukromých rukou, lze zaznamenat intenzivnější spolupráci s předními umělci české výtvarné scény (projekt ATA) a snahu o rehabilitaci tapiserie v současném interiéru .

Produkce a historie gobelínové manufaktury je dlouhodobě předmětem zájmu Muzea regionu Valašsko. Sbírka tapiserií ve valašskomeziříčském muzeu sice není početně příliš obsáhlá, nicméně patří k těm nejvýznamnějším sbírkám tapiserií v České republice. Je součástí podsbírky výtvarného umění a kromě tapiserií (65 ks) obsahuje také návrhy na  gobelíny (9 ks), koberce  (6  ks), gobelínové paravány (3 ks), dvě židle  s gobelínovým čalouněním, dva podsedáky, gobelínovou kabelku a stav na tkaní gobelínů ze Schlattauerova období.

Velká část sbírky byla dlouhodobě vystavena ve stálé expozici . Zároveň však slouží jako studijní materiál – jsou zde zastoupena díla utkaná v různých obdobích, nebo i doklady ilustrující rozsah barevné škály gobelínů .  Muzejní sbírka se nejvíc rozšiřovala v 80. letech 20. století, v souvislosti s budováním stálé expozice. V loňském roce muzeum získalo prostřednictvím Akvizičního fondu MK ČR i soudobé dílo z Moravské gobelínové manufaktury gobelín Stavitel, utkaný podle předlohy současného ředitele dílny Jana T. Strýčka. V letošním roce byla sbírka obohacena o gobelín, židli a koberec ze Schlattauerova období.

Kamila Valoušková, historik umění MuRV