Zaklínadla - Karla Šťastná /malby, grafika, sklo/

Výstava vlastní z cyklu "Mládí regionu" | Zaklínadla - Karla Šťastná /malby, grafika, sklo/ | 16.červenec20.září 2009, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Komorní sál | #

Zaklínadla Karly Šťasné můžete shlédnout na její samostatné výstavě v komorním sále muzea.

Karla Šťastná je čerstvá absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde studovala průmyslový design na Fakultě Multimediálních komunikací. Bakalářské studium však absolvovala na Fakultě užitého umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Na výstavě uvidíte soubor maleb, velkoformátových grafik z cyklu Interiéry a zaklínadla i ukázku její designérské tvorby.

Proč se výstava nazývá Zaklínadla vysvětluje autorka ve svém textu sama:

Obrazy zaklínadel jsou především obrazy domu.

Slovem „zaklínadla“ tu mám na mysli nejen skutečně vyslovená mumlavá zaříkadla chorobně úzkostného člověka, ale i běžné zvyky, jimiž vymezujeme vlastní prostor, jimiž více či méně vědomě zaháníme pocit úzkosti a pokoušíme se pro sebe vytvořit pocit domova a vnitřního klidu.

Interiér se stává otiskem intimity svých obyvatel, zrcadlem jejich každodennosti. Proto se dům, jehož pokoje a zařízení byly tisíckrát „proklety“ skutečně vyslovenými, absurdně znějícími formulemi podvědomého strachu, postupně sám stane zaklínadlem dopadajícím na všechny své zvířecí i lidské obyvatele. Primitivní nutkání k prastarému magickému rituálu se tady ve zdegenerované podobě obrací k elektrickým spotřebičům namísto k ohni, k vodovodním kohoutkům namísto k vodě a zemi vzývá tisícerým odpočítávaným přejížděním kachliček mokrým hadrem.

V malbě a grafice zobrazuji některé části domu s jeho zaklínadly, jejich atributy, ale i další prozatímní náhrady domova, nové interiéry obydlené starými zaklínadly nedobrovolně nesenými s sebou.

Snaha zobrazit a zestetizovat různé výseky domu a interiérů je snahou přivlastnit si jejich význam po svém.

Výrobky ze skla a porcelánu pak mohou být v kontextu výstavy chápány jako produkt vědomého úsilí a potřeby vytvořit něco hezkého, tedy jako protiváha nevědomosti a potlačení intelektu, protiváha zaklínání.

Kurátorka výstavy: MgA. Jitka SkočkováZaujala Vás tato výstava? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Zaklínadla - Karla Šťastná /malby, grafika, sklo/".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

V archivu ani v seznamu aktuálních akcí se žádná událost v souvislosti s uvedenými osobami nenachází.