Vzpomínkový večer Vzpomínka na Leopolda Christa

Akce | Vzpomínkový večer Vzpomínka na Leopolda Christa | 14.leden 2016 v 16.00, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #

V lednu letošního roku si připomínáme 110. výročí narození zdejšího rodáka, akademického sochaře Leopolda Christa.

Leopold Christ se narodil 18. ledna 1906 v Krásně. Po měšťanské škole vystudoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí u Aloise Balána st. a Sochařskou a kamenickou školu v Hořicích u Quida Kociána, nakonec pražskou UMPRUM u Josefa Mařatky. Od roku 1934 působil jako pedagog učňovské školy pokračovací v Uherském Hradišti, v letech 1945–1951 coby profesor Státní odborné školy pro průmyslový porcelán v Karlových Varech. Svou učitelskou kariéru završil v letech 1951–1966 jako profesor Státní odborné školy keramické v Bechyni. Po odchodu do penze se vrací do rodného Krásna, respektive již Valašského Meziříčí, kde se věnuje výuce sochařství na Lidové škole umění. Po návratu do svého rodiště zároveň začal sepisovat s více než padesátiletým odstupem své vzpomínky na Krásno, městečko svého dětství a mládí. Stovky stran rukopisu postupně nabyly podoby rozsáhlé narativní kroniky o devíti svazcích, v nichž líčí každodenní život souměstí a jeho obyvatel. Roku 1997 byla zakoupena do sbírek Muzea regionu Valašsko a v rámci časopiseckých statí, článků v tisku či přednášek se s jejím obsahem postupně seznamuje veřejnost.

Přijďte spolu s námi zavzpomínat na tuto osobnost při příležitosti vernisáže malé komorní výstavy, připomínající jeho život a dílo. Akce se koná ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 16:00 hodin. Úvodní slovo a několik osobních vzpomínek na svého učitele pronese akad. sochař Pavel Drda. Vystoupí Mužský pěvecký sbor Beseda a žáci ZUŠ Alfréda Radoka z valašského Meziříčí.

Kurátor
Mgr. Ivana Ostřanská / kurátor - historik, knihovník


Zaujala Vás tato akce? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Vzpomínkový večer Vzpomínka na Leopolda Christa".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Ivana Ostřanská
Den dětíakceZámek Kinských, Val. Meziříčí28.5. 2016
Akce / Přijďte s námi oslavit Den dětí!
Příběhy z Modré planetyvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.5.25.9. 2016
Výstava / Výtvarná výstava prací dětí z MŠ Krhová a studentů Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.
Hračky ze staré půdy výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.5.18.9. 2016
Výstava / Retrospektivní výstava historických hraček
Meziříčská muzejní noc v kostele sv. Trojice 2016akceKostel sv. Trojice, Val. Meziříčí27.5. 2016
Akce / V kostele sv. Trojice nám usnul čert! Přijďte nám ho pomoct probudit!
Veteráni Valašskem 2016akceZámek Kinských, Val. Meziříčí21.5. 2016
Akce / Tradiční soutěž historických vozidel
Prázdniny v muzeulektorský programZámek Kinských, Val. Meziříčí1.5.31.8. 2016
Lektorský program / Nabídka programů pro zájemce z řad mimoškolního a zájmového vzdělávání.