Staň se krajinářem

Akce | Staň se krajinářem | 31.říjen3.listopad 2017, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Akce je doplněna programem pro školy  /  Enviromentální střediska Modrásek

Čím je valašská krajina výjimečná? Jakou roli v ní hraje člověk? Jak se krajina změnila v průběhu posledního století? A jak příjemný pocit z krajiny přenést do obrazu? Odpovědi na tyto otázky naleznou děti v programu Staň se krajinářem, který je připraven k výstavě obrazů regionálních malířů minulého století Krajináři Valašska.

Program má dvě části: přírodovědnou a výtvarnou. V té přírodovědné děti zjistí jaký je rozdíl mezi krajinou přírodní a kulturní, co krajině prospívá, co škodí a čím sami můžou přispět k tomu, aby valašská krajina zůstala tak krásná, jak ji uvidí na obrazech ve výstavě. V druhé části programu se seznámí s díly regionálních malířů a sami si vyzkouší jak krajinu malovat. Své obrázky si děti odnesou domů.

Termín: 31. 10.-3. 11. 2017; 8:00–14:00 hodin

Délka programu: 60 minut

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ je vhodný jako doplnění předmětů výtvarná výchova, pracovní činnost, vlastivěda, přírodověda. Navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura a podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

Vstupné: žák MŠ/20 Kč; žák ZŠ, SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program vede: Mgr. Kamila Valoušková, Bc. Barbora Sasáková

Program objednávejte na: tel. 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz.

Koordinátor
Mgr. Kamila Valoušková / kurátor-historik umění
Bc. Barbora Sasáková / kurátor-botanik


Zaujala Vás tato akce? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobami souvisí s událostí "Staň se krajinářem".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Kamila Valoušková
Magda Veverková – Obrázky nejen z pohádkyvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí12.1.8.4. 2018
Výstava / Výstava hravých dětských ilustrací původem rožnovské autorky, jejíž pestré obrázky zdobí více než čtyři desítky knih.
Novoročenková dílnaakceZámek Kinských, Val. Meziříčí1.20.12. 2017
Akce / Výtvarná dílna, ve které si děti poučeny novoročními přáními regionálních malířů vytvoří vlastní grafické dílko.
Pour FélicitérvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí26.11. 201728.1. 2018
Výstava / Komorní výstava novoročních přání regionálních výtvarníků.
Krajináři ValašskavýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí25.10. 201714.1. 2018
Výstava / Galerie malířů minulého století, v jejichž díle zůstaly zvěčněny nejmalebnější místa valašských strání.
Den architektury – Krásenský industriálakceZámek Kinských, Val. Meziříčí1.10. 2017
Akce / Procházka za krásami průmyslových staveb, konaná v rámci celostátního festivalu Den architektury.
Komentované procházky Valašským Meziříčím akceZámek Kinských, Val. Meziříčí12.7.30.8. 2017
Akce / Památky a zajímavosti města objevované cestou ze zámku Žerotínů k zámku Kinských
Bc. Barbora Sasáková
Výstava živých hub 2017výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí19.24.9. 2017
Výstava / K vidění budou právě rostoucí druhy vzácných i běžných hub v našem okolí.
Svatojánské čarování akceZámek Kinských, Val. Meziříčí13.16.6. 2017
Akce / Přijďte se seznámit se svatojánskými zvyky a léčivými bylinkami