Ptáci na krmítku a v zimním parku

Exkurze | Ptáci na krmítku a v zimním parku | 24.listopad 20177.únor 2018, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Exkurze je doplněna programem pro školy  /  Enviromentální střediska Modrásek

Tématem exkurze budou ptáci vyskytující se v zimním parku u zámku Kinských. Součástí exkurze je také pozorování ptáků vyskytujících se na několika krmítcích. V případě nepříznivého počasí (husté sněžení, silný mráz) se venkovní exkurze neuskuteční nebo bude její časové rozmezí výrazně sníženo.

Program je určený pro žáky základních a středních škol.
Program je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů (navazuje na RVP v oblasti Člověk a příroda, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat).
Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Kdy: 21.–24. 11. 2017, 9.–12. 1. 2018 a 6.–7. 2. 2018

Začátky exkurzí: 8:00–13:00 hodin

Kde: zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Délka lektorského programu: 45–60 minut

Vstupné: žák MŠ 20 Kč; ZŠ 30 Kč, SŠ 30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Exkurzi vede: RNDr. Karel Pavelka, zoolog muzea

Program objednávejte na: Tel. 420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Přednášející
RNDr. Karel Pavelka / kurátor-zoolog


Zaujala Vás tato exkurze? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Ptáci na krmítku a v zimním parku".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

RNDr. Karel Pavelka
Žijí s námivýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí5.10. 20177.1. 2018
Výstava / O zvířatech žijících s námi doma. O těch, o kterých víme i o těch, které jen tušíme.
Za ptačím zpěvemexkurzeZámek Kinských, Val. Meziříčí7.21.6. 2017
Exkurze / Exkurze do parku u zámku Kinských spojená s poznáváním ptáků dle hlasových projevů i zbarvení
Vítání ptačího zpěvu ve Valašském Meziříčí 2017 exkurzeAkce v terénu 7.5. 2017
Exkurze / Ranní procházka městem spojená s poznáváním ptáků
Vítání ptačího zpěvu ve Vsetíně 2017exkurzeAkce v terénu 6.5. 2017
Exkurze / Poznávání ptáků dle hlasových projevů i zbarvení
Vítání ptačího zpěvu ve Vsetíně 2016exkurzeZámek Vsetín1.5. 2016
Exkurze / Ranní exkurze za ptačími zpěvy v městských parcích a na březích Vsetínské Bečvy
Vítání ptačího zpěvu ve Valašském Meziříčí 2016exkurzeZámek Kinských, Val. Meziříčí30.4. 2016
Exkurze / Ranní procházka městem spojená s poznáváním ptáků.