Pavel Drda - Veselá Pele

Výstava vlastní | Pavel Drda - Veselá Pele | 24.únor21.duben 2013, Zámek Vsetín, Zámecká galerie | #
Výstava je doplněna programem pro školy

Výstava akad. sochaře Pavla Drdy (3.3. 1958) z Bystřičky představuje výběr z umělcova díla vytvořeného v průběhu posledních desíti let. Těžištěm výstavy je autorova tvorba z let 2008 až 2013. Vedle téměř tří desítek keramických reliéfů je prezentováno na dvacet kameninových a bronzových plastik.

Dominantním tématem výstavy je téma "Žena-Krajina", které autor ve své keramické reliéfní tvorbě rozpracovává od roku 2006-07 a od loňského roku ho rozvíjí v souboru děl inspirovaných pobytem na Havaji a tamějším mýtem o polynéské bohyni vulkánů Pele. Podle komorní bronzové plastiky Veselá Pele je pojmenovaná i tato současná výstava.
Pavel Drda pojímá tuto mocnou bohyni více jako dárkyni (a stvořitelku havajských ostrovů) než krutou ničitelku života. Na umělcových keramických reliéfech její údy a křivky těla splývají s reliéfem exotické ostrovní krajiny - z jejího sošného těla vyrůstá úpatí sopky, linka jejího boku a břicha lemuje jako písečná pláž mořské pobřeží… Kult bohyně s ohnivým temperamentem a výbušnou povahou, sídlící v kráteru činné sopky Kilauea, je opředen řadou bájných příběhů. Trápení z nešťastných lásek se smrtelníky a bohy poznamenaly krajinu stopami v podobě Peleniných „slz“ a její rusé „vlasy“ se proměňují ve smrtonosné proudy rozžhavené lávy... A proč valašského umělce fascinuje právě tato exotická bohyně? Snad proto, že vládne mocnému živlu, který je pro jeho keramickou tvorbu - umění žáru ohně - nezbytný.

Akademický sochař Pavel Drda je bytostným figuralistou se smyslem pro monumentální formu i zemitý a robustní senzualismus. Keramická hlína je pro umělce - absolventa SPŠ keramické v Bechyni a VŠUP v Praze - základním a výchozím elementem tvorby, tj. je stavební surovinou i výrazovým a obsahotvorným médiem. Ponechává obnažený její surový půvab, zrnitou drsnou strukturu, případně ji kombinuje s dalšími materiály, zejména taveným sklem.

Tvorba Pavla Drdy je hluboce humanistická, je o člověku, jeho křehkosti i síle, i o jeho prostých a nadčasových příbězích.

Vedle trojrozměrných plastik se v posledním desetiletí stále intenzivněji zabývá i reliéfní tvorbou. Fascinuje ho mýtus krajiny. Jednak té valašské zmáčené deštěm a vonící hlínou s motivy rozoraných kamenitých polí, kaluží, studánek, šlépějí vtištěných do půdy, ztajených pokladů … nebo té archaicky mytičtější, v níž zvlněný terén krajiny splývá tu čitelněji, onde jen v náznaku se smyslnými liniemi ženského těla (a téma Žena¬-Krajina (nebo také Bohyně-Matky Země) je na reliéfních obrazech rozehráno v několika erotizujících variantách).

Kurátor
Mgr. Olga Mehešová / kurátor-historik umění


Zaujala Vás tato výstava? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Pavel Drda - Veselá Pele".

Starší události podobného charakteru

Maličkosti - Karla Palátová /ilustrace, tapiserie/výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí14.1.28.3. 2010
Výstava / Ilustrace a tapiserie.
Krajiny snůvýstavaZámek Vsetín4.3.20.5. 2012
Výstava / Výstava obrazů Zdeňka Hajného s unikátní projekcí Vesmírná píseň. Vystavující host Milen Benešová.
Výstava Šárky ZuzaňákovévýstavaZámek a park v Lešné6.9.31.10. 2014
Výstava / výstava výtvarných prací
Rony Plesl - sklovýstavaZámek Vsetín15.11. 200917.1. 2010
Výstava / Design a umění v jednom - výstava předního sklářského designéra.
Lenka Sárová Malíská - ObrazyvýstavaZámek Vsetín9.1.3.2. 2013
Výstava / Výstava z cyklu Galerie Silver představuje...
1 + 4 SKLO/GLASSvýstavaZámek Vsetín30.6.13.11. 2011
Výstava / SUPŠS ve Valašském Meziříčí & moravské ateliéry vysokých škol z Ostravy a Zlína

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Olga Mehešová
Workshop o edukaci autistických dětíworkshopZámek Vsetín5.6. 2019
Workshop / Kurz pro rodiče i pedagogy
Vsetínská noc 2019akceZámek Vsetín17.5. 2019
Akce / Letošní akce v rámci Festivalu muzejních nocí ve znamení strašidel!
INTROSPEKTIVA: akad. architekt Libor SošťákvýstavaZámek Vsetín6.4.30.6. 2019
Výstava / Výstava k životnímu jubileu významné tvůrčí osobnosti regionu
(NE)ROZUMÍM TIvýstavaZámek Vsetín16.3.23.6. 2019
Výstava / Výstava Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín o specifické edukaci autistických žáků.
INTERFOTOKLUB VSETÍN 2018 výstavaZámek Vsetín27.1.31.3. 2019
Výstava / Výstava jubilejního ročníku mezinárodního bienále fotografické soutěže
Křest knihy o životě a díle výtvarnice Kornelie NěmečkovéakceZámek Vsetín9.12. 2018
Akce / Křest první monografie význačné vsetínské rodačky, vydané Muzeem regionu Valašsko.