Od stromu k židli

Soutěž | Od stromu k židli | 10.14.listopad 2014, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Výstavní sály v 1. patře | #
Soutěž je doplněna programem pro školy  /  Enviromentální střediska Modrásek

Jste soutěživí a hraví? Přijďte poměřit své síly v soutěži o krásné ceny! Zábavnou formou se seznámíte s tím, jak spletitá je cesta od semínka v lese po mohutný strom až k dokonalému kusu nábytku v našem obýváku.

Cílem je přiblížit žákům dřevo jako krásný přírodní a obnovitelný materiál. Žáci se hravou formou seznámí se základními druhy dřevin a jejich zpracováním, neopomeneme však ani povídání o lese jako významném biotopu naší krajiny. To vše přímo v interiérech výstavy s názvem Krása v dřevě ukrytá.

Pokud byste však nechtěli nic nechat náhodě, zúčastněte se ještě před soutěží lektorského programu Krása v dřevě ukrytá., kde se dozvíte řadu potřebných informací.

Soutěž je určena žákům 1. a 2. stupně ZŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných předmětů, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat. Navazuje na RVP v oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce.

DÉLKA: 45´

CENA: 5 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

PROGRAM VEDE: Mgr. Bohdana Orlová

Soutěž je připravena k výstavě Krása v dřevě ukrytá. Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Soutěž objednávejte na: 571 611 764, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Výsledky soutěže naleznete zde http://www.muzeumvalassko.cz/zpravy/soutez-od-stromu-k-zidli-zna-sve-viteze/

Koordinátor
Mgr. Bohdana Šimčíková / programový pracovník, dokumentátor


Zaujala Vás tato soutěž? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Od stromu k židli".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Bohdana Šimčíková
Dortová slavnost 2017akceZámek Kinských, Val. Meziříčí30.5.2.6. 2017
Akce / Oslavte s námi Den dětí!
Čus vydrus!výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí16.5.24.9. 2017
Výstava / Výstava formou vtipného komiksu představuje život vyder a některých dalších obyvatel našich vod.
Kdo má domy mezi stromy?soutěžZámek Kinských, Val. Meziříčí9.12.5. 2017
Soutěž / Přírodovědná soutěž určená pro školní kolektivy
Den Země 2017akceAkce v terénu 20.4. 2017
Akce / Přijďte s námi oslavit Den Země!
Výstava Den Země – 22. dubenvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí4.30.4. 2017
Výstava / Malá výstavka věnovaná Dni Země.
Stromy jako domyvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.3.2.7. 2017
Výstava / Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou nabídne ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, obojživelníci, hmyz i houby.