Pro pedagogy (učitele i vychovatele) všech stupňů škol a školských zařízení jsme nově připravili nabídku akreditovaných DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), v rámci kterých plně využijeme zázemí sbírek a příslušných objektů.

Objekt: zámek Vsetín
Termín: NEDOSTUPNÝ

Náplň: Regionální umění, tradice, prohlídka vybraných sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. a ukončených i probíhajících výzkumů, autentické dokumentace života a tradic (archiv obraz, zvuk), včetně inspirace k možnosti využití ve výuce škol: etnografické sbírky Vsetínska a okolí, ukázky sbírkových předmětů, uměleckohistorické a etnografické fondy, kroje, textil a zvykoslovné předměty, sbírka osvětlovacích těles atd.

Příběhy muzejních předmětů, artefakty promlouvají, představení vybraných muzejních artefaktů s inspirativním příběhem - příběh staré hračky, panenky Ančky, příběh svítidla z lodi Titanik, které bylo vyrobeno ve sklárnách ve Valašském Meziříčí atd…

Inspiromat: příklady dobré praxe, ukázky konkrétních výukových činnosti dle uvedených téma do konkrétních předmětů, k realizaci konkrétních výukových cílů, zejména ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, sdílení zkušeností, nabídka programů pro školy, pracovní listy, muzejní odborné tisky, výukové aktivity inspirované Valašskem, tradicemi a lidovou tvořivostí regionu.