Pro pedagogy (učitele i vychovatele) všech stupňů škol a školských zařízení jsme nově připravili nabídku akreditovaných DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), v rámci kterých plně využijeme zázemí sbírek a příslušných objektů.

Objekt: hvězdárna Vsetín
Termín: NEDOSTUPNÝ

Náplň: Nabídka Vsetínské hvězdárny pro pedagogy i žáky škol, meteorologická stanice, počítadlo bleskových výbojů, pozorování oblohy refraktorem Zeiss s ohniskovou vzdáleností 3 000 mm a průměrem objektivu 200 mm, se standardní sadou okulárů tento přístroj poskytuje zvětšení 80×, 120×, 300× a 500×, možnost fotografování, součástí bude jak pozorování Slunce tak i večerní oblohy (dle počasí v termínu konání akce).

Příklady dobré praxe a ukázky jak zařadit fyzikální a zeměpisná témata do výuky (brainstorming, heuristická metoda, myšlenková mapa, praktické pozorování a badatelské aktivity žáků), sdílení zkušeností, nabídka astronomických a meteorologických žákovských programů pro školy, ukázky práce s vybranými pracovníky.