Vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Slovácké muzeum Uherské Hradiště a Muzeum Kroměřížska za podpory Zlínského kraje. Poprvé vyšel v březnu 1990. Vychází dvakrát ročně v nákladu 400 ks. MK ČR 12570, ISSN 1214-0139.

V prodeji číslo podzim/zima 2018