S postupujícím očkováním a rostoucími teplotami ožívá i turistický ruch a člověk – neúnavný homo viator se pomalu rozkoukává, kde by strávil letní měsíce. Cestování je totiž spojeno s lidstvem od nepaměti. Již první migrace raných hominidů, neboli „out of Africa“ položila základ světového turismu, který doposud dominuje lidské společnosti.

Dnes, i když aktuálně pořád v mírně zkomplikované podobě, je cestování po světě snadnější než kdy jindy. Připomeňme však první cestovatele, kteří své pravěké domovy opouštěli bez všech těchto vymožeností, vyzbrojeni jenom základními vědomostmi, které kromě umístnění klíčových hradišť nebo brodů zahrnovaly i varovaní před různými fantaskními jevy. Pravěký člověk byl však na cestu vybaven i svou vírou v to, že jsou mu bohové a různí duchové zabezpečující plynulost a bezpečnost dopravy nakloněni.

Tuto přízeň si zajišťoval hmotnými dary, které výše uvedeným bytostem věnoval před cestou.  Tranzitní regiony, mezi které patří i Valašsko, jsou často spojeny s nálezy takovýchto předmětů. V zásadě jde vždy o stejnou modelovou situaci – ideální bylo vyhlédnout si kopeček nebo skálu, které stály před samotnou výraznou přírodní překážkou (v našem případě jde samozřejmě o horská pásma Karpat), vykonat tam příslušný rituál, věnovat luxusní předmět a jasně formulovat svůj cestovní požadavek.  

Nejznámější lokalitu tohoto typu na Valašsku najdeme jistě v Horní Lidči, kde se poměrně blízko sebe našlo několik úmyslně zlámaných mečů a sekerka z doby bronzové. Uložení nálezů odpovídá zvyklostem západoevropského prostředí, kde již z písmenných pramenů známe ceremonie spjaté s kultem bohyně Súllis, paní hor, vod a dobrých rozhodnutí. Bohyně měla v oblibě zbraně, ale zřejmě byla poměrně nešikovná… Všeobecně se totiž doporučovalo tyto militárie před uložením do země (nebo studánky) několikrát rozlomit, aby se neřízla!

Obdobné lokality najdeme i v Zašové nebo Halenkově, odkud pocházejí nálezy mnohem starších měděných seker, které ve své době představovaly to nejlepší, co bylo možné „turistickému“ božstvu nabídnout.

Proto, když pocítíte mírnou nervozitu před svou nejbližší cestou, vzpomeňte si na naše bezejmenné cestovatelské předky a uklidněte se představou, že jistě mnohonásobně větší část z nich svoji pouť zvládla bez potíží i bez všech vymožeností moderní doby, které máme dnes k dispozici.

Článek zveřejnil Valašský deník 24. 6. 2021, odkaz zde.