Štědrým dnem v církevním kalendáři vrcholí advent. V lidovém prostředí byl tento den štědrý hlavně na práci vztahující se k přípravám na nastávající vánoční svátky. V tomto magickém čase přitom byly i praktické úkony obdařeny čarovnou mocí.

Hospodyně od velmi brzkého jitra, často už po půlnoci, zadělávala na chléb a vdolky a připravovala štědrovečerní pokrmy. Ty byly sice skromné, ale mělo jich být optimálně magických devatero. Tvořily je obvykle oplatky s medem, polévka, sladká kaše, brambory se zelím, vdolky, ořechy, jablka a sušené ovoce. Obřadní význam se toho dne přikládal pečivu – skrojek štědrovečerního chleba se dával do zrní, aby byla v příštím roce dobrá úroda. Největší koláč zvaný „ščedrák“, z něhož se kus dával dobytku, měl zvýšit jeho zdraví. Pomocí „ščedráku“ se také věštila budoucnost – při pečení se do něj pro každého člena rodiny zapíchala pírka. Komu se po upečení pírko ožehlo, toho čekala nemoc, komu shořelo úplně, měl do roka zemřít.

V každé chalupě se uklízelo a zametalo. Také smetí mělo toho dne kouzelnou moc – vynášelo se do chléva pod dobytek, který mělo chránit před nemocemi a čarodějnicemi, a svobodné dívky pomocí něj hádaly budoucnost.

Výjimečná pozornost se věnovala chystání štědrovečerního stolu. Ten se v bohatších rodinách přikryl ubrusem, v chudších lněnou plachtou. Kromě jídla se na něj pokládaly předměty, mající ochranný a blahonosný význam. Doprostřed stolu se položil dožínkový věnec, k němu se dávalo po hrstce od každého obilí a vůbec všeho, co se na poli urodilo, aby byla v příštím roce hojná úroda. Nesměly chybět chléb a sůl – symboly domácího života a prosperity. Pod plachtu se strkaly peníze, aby jich i v dalším roce bylo dost. Nohy stolu se obtáhly řetězem, aby zloději neškodili v domě a vlci ovcím na salaši („zamykala sa vlkům huba“). Na řetěz si všichni položili nohy, aby je v příštím roce nebolely. Řetěz chránil dům i před čarodějnicemi. V některých rodinách si pokládali nohy na sekyru, aby je neměli v budoucnu bolavé.

Po zásvitu první hvězdy se pracovní den překlopil do svátečního štědrého večera, jímž začaly Vánoce.

Článek otiskl Valašský Deník 22. 12. 2020, odkaz zde.