Sluneční hodiny jsou jednoduché zařízení pro určování času, kdy Sluncem vržený stín ukáže na stupnici aktuální čas. Pravidelné otáčení Země určuje denní dobu. Ale tak jednoduché to není. Země se okolo Slunce pohybuje po mírně eliptické dráze. Část roku Země obíhá kolem Slunce o něco blíž a rychleji. Tím je zdánlivý pohyb Slunce po obloze nerovnoměrný. Klasické sluneční hodiny s tyčkou a vyznačenými dílky se tak během nepravidelného pohybu stínu během roku rozcházejí až o čtvrt hodiny.

Pracovníci Muzea regionu Valašsko, pod které hvězdárna patří, v současnosti vyrábí velké interaktivní sluneční hodiny, jež budou umístěny na loučce pod hvězdárnou. Připravované hodiny budou přesnější a inteligentnější než běžné hodiny na zdech historických budov. Návrh vychází ze souřadnicového modelu nebeské sféry o průměru 1,6 metru, v jehož centru bude zmenšenina planety Země. Otočná konstrukce nebeské sféry bude mít druhý mechanizmus znázorňující Slunce napojené na ukazatele ve středu sestavy. Soustrojí bude obsahovat zemskou osu, rovník, obratníky, rovnoběžky a poledníky. V rovině ekliptiky bude otáčivé stínidlo, které při správném natočení celé konstrukce vrhne stín do středu na model zeměkoule. Součástí konstrukce budou různé ukazatele informující o středoevropském čase, dále například aktuální úhlové výšce Slunce nad obzorem, či jeho azimutu. Různé funkce umožní zjistit délku dne a noci, čas východu a západu Slunce pro kterýkoliv den v roce, rovnodennost, slunovrat a spoustu jiných údajů. I kdyby bylo zataženo, budou hodiny schopny demonstrovat některé funkce, nebo obráceně zaměřit polohu Slunce na obloze.

Bude to atraktivní objekt pro návštěvníky, zajímavý i poučný. Zároveň se stane velkou vyučovací pomůckou pro školy.
V době koronavirových opatření je tak dobré soustředit své aktivity na venkovní prostory.

Článek zveřejnil Valašský deník 23. 2. 2021, odkaz zde.