Zdá se Vám nadpis článku protimluvem? Všeobecně se přece soudí, že život v pravěku byl krátký, drsný a plný námahy. Samozřejmě, průměrná délka života byla v mladší době kamenné kolem třiceti tří let, ale tato statistika byla snižována vysokou dětskou úmrtností (dospělosti se dožilo asi 65 % dětí), takže pokud se pračlověk úspěšně dožil osmnáctky, mohlo ho čekat dalších, přibližně třicet let života. Jistě, toto období bylo vyplněno bojem o holý život s přírodou i nepřáteli a také náročnou prací na poli nebo v lese. Pravěký člověk navíc pracoval s primitivními nástroji, které danou práci ještě zpomalovaly a stěžovaly. Víte například, že setnutí půl metru širokého dubu trvalo kamennou sekerou asi pět hodin? A pro namletí denní porce mouky pro jednu rodinu (3,8 kg) bylo nutno strávit u primitivního mlýnku, tzv. zrnotěrky, ještě o půl hodinu déle?

Navzdory tomu všemu je možné považovat pravěký život za příjemný. Největším pokladem pravěkého člověka byl totiž čas. I když se Vám může zdát, že práce na Vašem hospodářství je vyčerpávající a zabere hodně času, je nutné si uvědomit, že první rolník k této práci neměl nic jiného.  Různými experimenty se zjistilo, že mu stačilo pracovat asi čtyři hodiny denně, aby pokryl všechny svoje potřeby. Dál nemusel nic, netlačili ho termíny, společnost nebo finanční záležitosti. Nebojoval tedy se stresem a výskyt civilizačních nemocí byl u něj minimální. Dostatek volného času vybízel k tvořivé činnosti, ale každý jistě nepracoval na přelomových objevech, ale věnoval se odpočinkovým činnostem, v rámci kterých se mohla rozvíjet kultura, či umění.

Pokud Vás tento způsob života aspoň trochu oslovil, navštivte výstavu „Na skok do pravěku“ ve vsetínském zámku, kde se seznámíte s doklady pravěkého života v našem regionu a vyzkoušíte si různé pravěké činnosti. A když se Vám bude zdát, že jde o těžké a časové náročné aktivity, vzpomeňte si, že pračlověk měl čas!

Výstava potrvá až do konce začátku listopadu. V druhé polovině října – v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie 2019 – proběhnou tradiční lektorské programy pro školní kolektivy. Tento rok však budou doplněny o komentované prohlídky výstavy, workshopy a tematické přednášky pro veřejnost.